Báo Giá Cạnh Tranh

Báo giá cạnh tranh - tôn sáng sợi thủy tinh composite frp
Báo giá cạnh tranh – tôn sáng sợi thủy tinh composite frp

Để thực hiện báo giá cạnh tranh, quý khách vui lòng điền thông tin vào các ô bên dưới.

[contact-form to=’bpbh@tonthanhcong.com’ subject=’tonsang.tonthanhcong.com – Báo giá cạnh tranh’][contact-field label=’Tên liên hệ’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Số điện thoại’ type=’text’/][contact-field label=’Độ dày – Tôn Sáng’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Loại sóng – Tôn Sáng’ type=’select’ required=’1′ options=’11 Sóng Vuông,9 Sóng Vuông,7 Sóng Vuông,6 Sóng Vuông,5 Sóng Vuông,14 Sóng Tròn,12 Sóng Tròn,Onduline Sóng Tròn,Fibro 7 Sóng Tròn,Fibro 5 Sóng Tròn,Clip Clock,V Seam,Seam Lock,ALok,Phẳng 1200mm,Phẳng 1000mm,Khác’/][contact-field label=’Số lượng tạm tính – Tôn Sáng’ type=’text’ required=’1’/][/contact-form]

Gửi tới

  • Nội dung sẽ tự động gửi tới email bpbh@tonthanhcong.com.
  • Và 1 bản lưu tới email của quý khách.

Thời gian phản hồi

Chúng tôi sẽ phản hồi chậm nhất 30 phút, áp dụng trong khung giờ làm việc.

 

Thông tin chi tiết tôn sáng sợi thủy tinh composite frp kháng ăn mòn

Về Tôn Sáng Sợi  Thủy Tinh Compostie FRP

Hình ảnh, giới thiệu, tính năng, công nghệ, màu sắc, khả năng truyền sáng, phản hồi từ khách hàng, chứng từ.. >> Trang Chủ

error: Content is protected !!